Formowanie pozytywowe i negatywowe

Home > Porady >

Podczas procesu termoformowania tylko jedna strona obrabianego materiału ma kontakt z formą. Kształt i faktura powierzchni formy przenoszone są tym samym na powierzchnię termoformowanej folii lub płyty.
W zależności do tego, z której strony płyta/folia ma konktakt z formą mówimy o termoformowaniu pozytywowym lub negatywowym.
Podczas formowania pozytywowego, wnętrze wypraski jest dokładnym odwzorowaniem kształtu formy ponieważ to ta strona ma z nią kontakt. W przypadku formowania negatywowego przeciwnie – kontakt z formą ma zewnętrzna strona wypraski i to ona jest dokładnie odwzorowana na ścianie folii/płyty.
Podczas termoformowania pozytywowego należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
• Powstawanie tzw. „szczypankek” gdy stosujemy prostokątne formy, szczególnie jeżeli odleglość między ramą zaciskową a formą jest duża
• Powstawanie „chłodnych śladów” (ang. chill marks) na rogach
• Nierównomierna grubość ścianek na kołnierzu
• Trudności z wysuwaniem wypraski z formy spowodowane zbyt małym kątem (fazą) nachylenia ścianki
• Zbyt płytkie (nie doformowane) obszary między zagłębieniami kilku-obszarowych wyprasek, których eliminacja jest możliwa tylko przy użyciu dodatkowej ramy podtrzymującej (ang. clamping frame)
• Formy pozytywowe są zazwyczaj tańsze w produkcji niż formy negatywowe
Podczas termoformowania negatywowego należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
• Powstawanie grubej krawędzi (kołnierza)
• Równa grubość ścianek wokół kołnierza
• Powstawanie cienkich rogów
• Łatwy demontaż form o pojedynczych obszarach formowania
• Formy negatywowe są zazwyczaj droższe w produkcji niż formy pozytywowe

Większość negatywnych efektów można zredukować lub całkowicie wyeliminować dzięki zastosowaniu odpowiednich technik produkcji form i kontroli procesu termoformowania.

Więcej o tym produkcie

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o tym produkcie, zadzwoń do naszego doradcy albo napisz do nas wiadomość.