Jakość

Certyfikat ISO FortyFirma Forty s.j. mając świadomość z korzyści płynących z posiadania skutecznego systemu zarządzania jakością w lutym 2006 r. rozpoczęła wdrażanie systemu zarządzania opartego na normie ISO 9001:2000. W efekcie tych działań uzyskała certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w październiku 2006 r. Jednostką certyfikującą była firma ISOQAR CEE z Wielkiej Brytanii.

Wdrożenie systemu w firmie pozwala nam na:

  • Jasne i przejrzyste określenie zadań i uprawnień personelu
  • Ustalenie jednolitych kanałów komunikacyjnych w Naszym przedsiębiorstwie
  • Utrzymanie stałego poziomu jakości Naszych produktów i usług
  • Jednoznaczną identyfikacje potrzeb Klienta, zarówno jawnych jak i ukrytych
  • Podniesienie poziomu jakości obsługi klienta
  • Skrócenie czasu adaptacji nowych pracowników do powierzonych im zadań
  • Racjonalizacje ponoszonych kosztów z tytułu prowadzonej działalności