Termoformowanie

Home > Porady >

Termoformowanie jest procesem technologicznym polegającym na równomiernym nagrzaniu półfabrykatu ( płyty, folii ) zamocowanego w ramie zapinającej a następnie jego odkształcenia pod wpływem ciśnienia zewnętrznego. Stan odkształcenia tworzywa, które następuje pod wpływem naprężeń utrwalany zostaje na skutek chłodzenia. W wyniku procesu termoformowania otrzymujemy produkt o określonym kształcie. Stosowane tworzywo sztuczne nagrzewane jest do odpowiedniej temperatury. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury podczas omawianego procesu technologicznego jest bardzo istotne. Wysoka wartość temperatury jest najkorzystniejsza ze względu na łatwość formowania jednak niekorzystnie wpływa na jakość otrzymanego produktu oraz istnieje możliwość uszkodzenia kształtki. Z tego względu konieczne jest określenie zakresu temperatury w którym warunki formowania będą optymalne.

Ze względu na niski koszt oraz wysoką wydajność metodę termoformowania możemy wykorzystać do produkcji zarówno opakowań jak i produktów wielkogabarytowych. Rozwiązania techniczne natomiast umożliwiają uzyskanie produkcji od jednostkowej i prototypowej do masowej skali wielkoprzemysłowej.

Rozróżniane są dwie metody termoformowania:  formowanie próżniowe i formowanie ciśnieniowe. Obie metody termoformowania mogą być przeprowadzone w formie pozytywowej i formie negatywowej. Forma pozytywowa odzwierciedla wymiary oraz fakturę po stronie wewnętrznej wyrobu natomiast forma negatywowa po stronie zewnętrznej.

Produkty otrzymane metodą termoformowania przeznaczone są do wszystkich gałęzi przemysłu:

– opakowania jednorazowe np. kubki, tacki, talerzyki,

– opakowania produktów kosmetycznych, produktów chemii gospodarczej, produktów przemysłowych,

– produkty otrzymywane z termoformowania płyt np.  kasetony, szyldy reklamowe, osłony, obudowy maszyn, palety transportowe.

Więcej o tym produkcie

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o tym produkcie, zadzwoń do naszego doradcy albo napisz do nas wiadomość.